Pages

13 April, 2010

HARTA PUSAKA DALAM ISLAMKota Belud 13-04-2010 Dewan Masyarakat Tun Said merasmikan seminar Undang-Undang Harta Pusaka Dalam Islam anjuran Jawatankuasa Undang-Undang Majlis Penasihat Wanita Sabah.

antara kertas kerja yang di bentangkan oleh Puan Dg. Rozahanie Awang Mokti "Peranan & kepentinganWasiat& Amanah Dalam Islam" kertas kerja ke 2 "Faraid & pentadbiran Pusaka"