Pages

01 March, 2010

Melawat Rumah Pump Air Di Kg. Lebak Enged


26-01-2010 Saya juga sempat melawat rumah Pump Air, Jabatan Pengairan & Saliran yang terletak di Kg. Lebak Enged. Di mana pada tahun 2009 jabatan ini telah mendapat peruntukan bagi menaik taraf bangunan dan juga sistem perparitan bagi membekalkan air ke sawah di kawasan Usukan, antara kampung-kampung yang terlibat untuk mendapat bekalan tersebut ia lah Kg. Sembirai,Timbang Dayang, Payas-Payas, Peladok, Pantai Emas,Bala Liang,Kulambai,Tg.Batu serta Suang Punggur.Gabian yang konkrit juga telah di bina di tebing sungai yang berhampiran dengan Rumah Pump tersebut.Saya berharap agar petani yang terlibat dapat menggunakan kemudahan yang di berikan oleh kerajaan tersebut dengan sebaik mungkin.Penggunaan yang berjadual ada lah di syorkan.